ایسمینار در رسانه‌ها
ایسمینار، داستان سرسختی‌های یک کارآفرین

(مصاحبه اکوموتیو با مانوئل اوهانجانیانس)

برای مطالعه کامل این مصاحبه کلیک کنید

ایسمینار را یک‌تنه راه انداختم!

(مصاحبه شنبه با مانوئل اوهانجانیانس)

برای مطالعه کامل این مصاحبه کلیک کنید

داستان راه‌اندازی ایسمینار از زبان مانوئل

(مصاحبه استارتاپینگ با مانوئل اوهانجانیانس)

برای مطالعه کامل این مصاحبه کلیک کنید

گزارش دیجیتاتو از مرکز نوآوری سامسونگ

(معرفی ویدئویی ایسمینار)

برای مطالعه کامل این مصاحبه کلیک کنید